Máy cắt laser sợi quang 12000W với bàn 6000X2500mm tham gia thành công tại Thiên Tân Trung Quốc.