Dưới đây là một số hình ảnh: <img course = "alignnone wp-image-641 size-medium" src = "https://sohocutting.com/wp-content/uploads/2016/05/2000W-IPG-fiber-laser-cutting -machine-with-exchange-table-is-under-production-1-300 × 225.jpg "alt =" Thiết bị khử laser sợi quang IPG 2000W với bàn trao đổi đang được sản xuất!