Thiết bị khử laser được tạo ra ở Euro cũng như Hoa Kỳ, vì vậy các cá nhân ưa thích mua thiết bị khử laser từ các quốc gia này. Thiết bị khử laser ở Trung Quốc không xuất sắc bằng các thương hiệu toàn cầu đầu tiên được biết đến rộng rãi như AMADA, Trumpf, tuy nhiên hiện tại các liên doanh của Trung Quốc đã nhập khẩu các công cụ đổi mới quốc tế cũng như các thành phần từ nước ngoài. Giờ đây, Trung Quốc cũng có các nhà cung cấp năng lượng laser xuất sắc, như RAYCUS, MAX PHOTONICS, v.v.