Raycus 500W có tốc độ cắt nhanh hơn laser 300W, với hiệu suất cao hơn và độ dày cắt cao hơn. Về mặt làm mát, laser Raycus 500W sử dụng máy làm lạnh bơm kép nhiệt độ gấp đôi để làm mát và laser 300W sử dụng làm mát không khí chung, bạn có thể đưa ra quyết định theo yêu cầu thực tế của mình.