làm thế nào

Tại sao laser sợi hiệu quả hơn so với laser trạng thái rắn và khí khác?

Câu trả lời rất đơn giản - thiết kế của laser sợi quang tạo ra ít nhiệt hơn và quản lý nhiệt mà chúng tạo ra hiệu quả. Khiếm khuyết lượng tử (đó là sự khác biệt giữa năng lượng bơm và năng lượng phát xạ) ít hơn đối với laser sợi quang được bơm đi-ốt Ytterbium (được bơm ở 980nm) so với laser được bơm đi-ốt Nd: YAG (được bơm ở 808nm). Ngoài ra, hiệu suất chuyển đổi quang học sang laser sợi quang thường là 70-80%, so với khoảng 4% đối với các YAG được bơm bằng đèn và khoảng 40% đối với các YAG được bơm đi-ốt và laser đĩa. Bởi vì ánh sáng luôn được chứa trong một sợi quang, không có nguồn tổn thất bổ sung nào bên trong khoang laser.