Cắt bằng Oxy (cắt lửa) - không có sự phân biệt về chất lượng hoặc tỷ lệ hàng đầu được tiết lộ giữa hai loại laser. Nếu giảm các sản phẩm chủ yếu có mật độ dưới 5mm, thì sau đó laser sợi quang sẽ lý tưởng hơn nhiều. Nếu bạn yêu cầu tính linh hoạt cũng như chất lượng hàng đầu trong tất cả các loại sản phẩm thì tốt nhất nên sử dụng laser CO2.

Loại laser nào cho ứng dụng nào? Cắt bằng Oxy (cắt lửa) - không có sự phân biệt về chất lượng hoặc tỷ lệ hàng đầu được tiết lộ giữa hai loại laser. Vậy loại laser nào dành cho bạn? Nếu giảm sản phẩm có mật độ chủ yếu dưới 5mm, thì sau đó laser sợi quang sẽ thích hợp hơn rất nhiều. Nếu bạn yêu cầu khả năng thích ứng cũng như chất lượng hàng đầu trong tất cả các loại sản phẩm thì tốt nhất nên sử dụng laser CO2.