Cắt hồ quang plasma là một quy trình tuyệt vời để giảm thép tấm vừa phải, mang lại tỷ lệ lớn hơn nhiều so với cắt bằng nhiên liệu oxy, nhưng vẫn ảnh hưởng đến chất lượng cao của một số mặt. Quy trình khử bằng tia laser là lý tưởng để giảm thép vừa phải từ mật độ quy mô lên đến 20mm. Bắt đầu với Độ dày: Mỏng hơn tia laser sử dụng 0,5 mm.

Khi được thay đổi một cách thích hợp, đèn lồng nhiên liệu oxy sẽ cung cấp một diện tích bề mặt cắt vuông, nhẵn. Cắt hồ quang plasma là một quy trình tuyệt vời để giảm thép tấm vừa phải, mang lại tỷ lệ lớn hơn nhiều so với cắt bằng nhiên liệu oxy, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hàng đầu. Bạn có thể cắt plasma với nhiều đèn lồng ngay khi có, tuy nhiên, biến giá phụ thường hạn chế điều này ở 2 đèn lồng. Quy trình khử bằng laser thích hợp để giảm thép vừa phải từ mật độ quy mô lên đến 20mm. Bắt đầu với Độ dày: Mỏng hơn tia laser sử dụng 0,5 mm.