Vật tư tiêu hao

Chúng tôi cũng cung cấp hàng tiêu dùng cắt plasma Hypertherm. Hầu hết các bộ phận tiêu thụ có thể được vận chuyển cùng ngày họ được đặt hàng.

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, Bộ phận Hỗ trợ Công nghệ của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và đảm bảo bạn đang sử dụng mức tiêu thụ tốt nhất cho công việc. Gửi email cho chúng tôi hôm nay.

SOHO CẮT cung cấp hỗ trợ tiêu hao cho các hệ thống plasma sau được liệt kê dưới đây:

 • Powermax45
 • Powermax65
 • Powermax85
 • Powermax105
 • Powermax1650
 • MAX200
 • MAXPRO200
 • HSD130
 • HT2000
 • HT4400
 • HYPRO2000
 • HPR130 / HPR130XD
 • HPR260 / HPR260XD
 • HPR400XD
 • SUPER400
 • SIÊU ÂM