Cơ sở xử lý laser có thể giảm mật độ tấm thép không gỉ 3 mm. Cắt nhôm trọng lượng nhẹ sử dụng khí nitơ áp suất cao làm phụ kiện. Khử nhôm trọng lượng nhẹ thuộc thiết bị khử tan băng.

Cơ sở gia công laser có thể giảm mật độ tấm thép cacbon có thể lên đến 6 mm. Cơ sở xử lý laser có thể giảm mật độ tấm thép không gỉ 3 mm. Cắt nhôm trọng lượng nhẹ, sử dụng khí nitơ áp suất cao làm phụ kiện. Khử nhôm trọng lượng nhẹ thuộc thiết bị khử tan băng.