Giới thiệu máy cắt laser-plasma

Máy cắt plasma Laser, với máy công cụ CNC có độ chính xác cao được trang bị công nghệ tiên tiến nhất của hệ thống cung cấp năng lượng Laser Plasma, không chỉ có các đặc điểm chung của máy cắt plasma CNC mà còn với:

1, độ nhám cắt Ra ≤ 12,5, vết rạch dọc 2 °, chất lượng cắt đạt đến giới hạn thấp hơn của chất lượng cắt laser.

2, cắt chiều rộng kerf là khoảng 1/2 huyết tương thông thường.

3, độ chính xác của chiều cắt tốt hơn một lần so với cắt plasma thông thường.

4, ở cùng độ dày, cắt laser-plasma cắt nhanh hơn máy cắt laser.

5, cắt tấm dày, cắt laser-plasma có lợi thế hơn so với cắt laser.

6, Điện cực cung cấp năng lượng Laser Plasma và tuổi thọ vòi phun cao hơn nhiều so với điện cực cung cấp năng lượng plasma thông thường và tuổi thọ vòi phun, gấp 5 - 7 lần so với cắt plasma thông thường.

7, chi phí đầu tư thiết bị và chi phí vận hành của máy cắt laser-plasma chỉ bằng 1 / 4-1 / 10 của máy cắt laser.