Hôm nay, chúng tôi đã đến thăm khách hàng trước đây của chúng tôi tại Trung Quốc. Dưới đây là một số hình ảnh. Máy chạy hoàn hảo.

MÁY CẮT CNC PLASMA MẪU CẮT PLASMA