Giảm thiểu bằng laser thường đặc biệt hơn

và cắt chính xác và cũng chính xác đồng thời giảm tương tự và cung cấp cũng như cung cấp các kim loại mỏng hơn chất lượng cao hơn nhiều so với thép có độ dày 10 mm. Trong khi việc khử bằng Laser mang lại lợi ích là sử dụng ít năng lượng hơn và cũng đặc biệt hơn nhiều so với plasma khi giảm các thép có diện tích mỏng hơn, các tia laser thương mại thường không hiệu quả bằng Plasmas khi giảm các tấm thép dày hơn. Các thiết bị laser thông thường chỉ giảm mật độ tối đa 25mm trong khi các nhà sản xuất Plasma chắc chắn sẽ giảm tới 80 mm.

Máy cắt laser thông thường sẽ giảm mật độ thép lên đến 25 mm và trong số cắt bằng Laser, plasma và oxyfuel, laser là đáng tin cậy nhất trong việc giảm các loại thép dày từ 0,5 mm đến 10 mm. Giảm thiểu bằng laser thường chính xác hơn rất nhiều

và chính xác cũng như cắt chính xác trong khi giảm bổ sung và cung cấp cũng như cung cấp các kim loại mỏng hơn chất lượng cao hơn nhiều so với thép có độ dày 10 mm. Cả laser Plasma cũng như laser sợi quang đều có thể làm giảm tất cả các loại thép bao gồm thép phản xạ như nhôm trọng lượng nhẹ cũng như đồng trong khi laser CO2 không thể hiển thị trở lại như một phần đáng kể của tia laser. Trong khi việc khử bằng Laser mang lại lợi ích là sử dụng ít năng lượng hơn và cũng chính xác hơn so với plasma khi giảm các thép có diện tích mỏng hơn, thì các tia laser thương mại thường không hiệu quả bằng Plasmas khi giảm các tấm thép dày hơn. Các thiết bị laser thường chỉ giảm mật độ tới 25mm trong khi các nhà sản xuất Plasma chắc chắn sẽ giảm tới 80 mm.