mô tả dự án

Máy cắt laser tấm và ống sợi

Máy cắt laser tấm và ống

Máy cắt laser tấm và ống, máy cắt laser tấm và ống, thích hợp để cắt chất lượng cao và độ chính xác cao.

  • Diện tích cuttin: 1500 * 3000mm, 1500 * 4000mm, 1500 * 5000mm, 2000 * 4000mm, 2000 * 6000mm
  • Tùy chọn cắt ống: 3meters và 6meters tùy chọn
  • Đường kính ống: dưới 200mm
  • Ống vuông nhỏ hơn 140 * 140mm