Mật độ giảm tối ưu cho thép vừa phải là 8 mm (cắt gọn gàng 4mm). Dưới đây là video clip đang chạy.