Sợi laser Vs CO2

Bởi !trpst#/trp-gettext>|Tháng Mười Hai 24th, 2014|CO2 Lasers, Fiber Laser, Laser Cutting, Solid State Laser|

Cắt bằng Oxy (cắt lửa) - không có sự phân biệt về chất lượng hoặc tỷ lệ hàng đầu được tiết lộ giữa hai loại laser. Nếu giảm các sản phẩm chủ yếu có mật độ dưới 5mm, thì sau đó laser sợi quang sẽ lý tưởng hơn nhiều. Nếu bạn yêu cầu tính linh hoạt cũng như chất lượng hàng đầu trong tất cả các loại sản phẩm, sau đó