Làm thế nào là máy cắt plasma tốt?

Bởi !trpst#/trp-gettext>|Tháng Bảy 22nd, 2016|Plasma Cutting|

Như thế nào là máy cắt plasma tốt? Nguồn điện plasma, được chia thành chất lượng cắt plasma thông thường, plasma tốt và loại laser-plasma. Công nghệ hồ quang plasma cắt plasma hoạt động nhờ nhiệt độ cao và nhiệt lượng cao, kim loại sẽ được cắt ở nhiệt độ nóng chảy cục bộ và kim loại nóng chảy với lưu lượng gió lớn thổi đi, tạo thành một đường kerf hẹp.