Giới thiệu máy cắt laser plasma

Bởi !trpst#/trp-gettext>|Tháng Bảy 26th, 2016|laser plasma cutting, Plasma Cutting|

Giới thiệu máy cắt laser-plasma Máy cắt plasma laser, với độ chính xác cao máy công cụ CNC được trang bị hệ thống cấp nguồn Laser Plasma công nghệ tiên tiến nhất thế giới, không chỉ có các đặc điểm chung của máy cắt plasma CNC mà còn có: 1, độ nhám cắt Ra ≤ 12,5, vết rạch dọc ≤ 2 °, cắt