Khi tia plasma chạm vào bề mặt làm việc, sự tái kết hợp sẽ mất diện tích cũng như khí quay trở lại trạng thái bình thường của nó, tạo ra cực kỳ ấm áp như vậy. Hồ quang plasma có thể làm giảm một lượng lớn các hợp kim dẫn điện bao gồm cacbon đơn giản cũng như thép không gỉ, nhôm trọng lượng nhẹ và các hợp kim của nó, hợp kim niken và cả titan. Tương tự như vậy, việc khử hồ quang plasma cũng có thể được đưa ra dưới biển bằng cách sử dụng các thiết bị cụ thể.

Khi tia plasma chạm vào bề mặt làm việc, sự tái kết hợp sẽ mất diện tích và khí cũng thay đổi về trạng thái bình thường, tạo ra độ ấm cực cao như vậy. Hồ quang plasma có thể làm giảm một lượng lớn các hợp kim dẫn điện bao gồm carbon thông thường cũng như thép không gỉ, nhôm trọng lượng nhẹ cũng như các hợp kim của nó, hợp kim niken và cả titan. Tương tự như vậy, việc khử hồ quang plasma cũng có thể được đưa ra dưới biển bằng cách sử dụng các thiết bị cụ thể.